Cilvēkiem visas dienas garumā ir jāuzņem ūdeni, tas ir tikpat svarīgi, cik elpot. Taču par dzeramo ūdeni ārpus mājas, sabiedriskās vietās, aizvien ir jāmaksā. Pārsvarā ūdens ir pildīts plastmasas iepakojumos, un tas rada papildu slogu videi.

Taču tīrs ūdens pieder mums! Mēs katrs jau esam samaksājuši par attīrītu dzeramo ūdeni, ar nodokļiem savā pašvaldībā. Lai gan nav neviena likuma, kas uzliktu par pienākumu sabiedriskās vietās nodrošināt dzeramo ūdeni bez maksas, tomēr ūdens ir viena no mūsu pamattiesībām, to apstiprina pat ANO.

Tad kāpēc sabiedriskās vietās tas nav pieejams bez maksas, līdzīgi, kā tas ir citur Eiropā?

Latvijā dzert krāna ūdeni ir droši!

Ir tikai normāli, ja kafejnīcās un restorānos ir pieejams bezmaksas ūdens – to var pasniegt gan filtrētu no krūzēm vai īpašām iekārtām, gan arī ielietu no krāna.

Svarīgi, ka Valsts rūpējas par to, lai ūdens būtu attīrīts, un regulāri tiktu pārbaudīta tā tīrība. Tas nozīmē, ka dzeramais ūdens ir drošs arī “no krāna”! Ūdens tīrību Latvijā regulē 29.04.2003. MK noteikumi Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. Lai nodrošinātu iedzīvotājus ar veselībai nekaitīgu un kvalitatīvu dzeramo ūdeni, Veselības inspekcija kontrolē dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas prasību izpildi publiskajos dzeramā ūdens apgādes objektos no ūdens ņemšanas vietas līdz patērētājam, organizē un veic dzeramā ūdens kvalitātes monitoringu, kā arī veic neplānotas dzeramā ūdens pārbaudes pēc iedzīvotāju iesniegumiem, ja iedzīvotājiem ir pamatotas sūdzības par dzeramā ūdens kvalitāti.

Ūdens kvalitāte sabiedriskās ēdināšanas vietās tiek īpaši uzmanīta un regulāri pārbaudīta. Pārtikas un Veterinārais dienests (PVD) nosaka gan regulārās pārbaudes, kurā sabiedriskais ēdinātājs iesniedz ūdens paraugus, gan auditmonitoringu (audita pārbaudes). Pēdējās uzņēmumam var neveikt, ja dzeramais ūdens tiek piegādāts pa publiskajām ūdensapgādes sistēmām.

Svarīgi ir iesaistīties mums visiem!

Ja mēs visi iesaistīsimies un rūpēsimies, lai “Ū vitamīns” būtu pieejams visur, un cilvēki nekautrētos to pieprasīt, mēs varam sarūpēt lielisku dāvanu mums pašiem, rūpējoties par mūsu veselību un tiesībām pēc brīvi pieejama dzeramā ūdens. Jo aktīvāk sabiedrība pieprasīs bezmaksas dzeramo ūdeni, jo vairāk kafejnīcu un restorānu šo ūdeni piedāvās.

 

Tāpēc atceramies – Ū vitamīns ir vissvarīgākā viela cilvēkam.